Untitled Document Untitled Document Untitled Document ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง "ศูนย์สร้างทางลำปาง เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง"

**แจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์ของศูนย์สร้างทางลำปาง โดยจะทำการเปลี่ยน URL จากเดิม http://www.lprcc.com/ เป็น http://roadlampang.doh.go.th/roadlampang โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่นี่
กิจกรรมประชาสัมพันธ์